Archive | Kitaplar

RSS feed for this section

Marksizme Giriş

Marksizmin güç ve anlaşılmaz olduğuna ilişkin anlayış oldukça yaygın. Kapitalizmin destekçileri dünyanın gerçekçi bir şekilde anlaşılmaya çalışılmasının mümkün olmadığını söylerler. Akademisyenler teorinin sadece kendileri gibi olanlar için olduğunu anlatırlar. Öte yandan, içinde yaşadığımız bu sistemden nefret eden birçok insan da bu sisteme karşı bir mücadele ederken bu mücadelede bize yol gösterecek bir teoriye gerek olmadığını […]

Lenin 4 – Bolşevikler ve Dünya Devrimi

Tony Cliff, Lenin biyografisinin bu bölümünde, Lenin ve Bolşeviklerin devrimi Rusya dışına yaymaya çalışmalarını ve Komünist Enternasyonal’i kurma çalışmalarını anlatıyor. Cliff, Bolşevik başarının yanı sıra başarısızlıklarını da anlatıyor ve sonra Lenin’in yaşamının son nefesini verirken dünya devriminin ruhunu nasıl koruduğunu, Rusya’da yükselen bürokrasiye karşı nasıl savaştığını anlatıyor.

Lenin 3 – Kuşatılmış Devrim

1917 Ekim ayaklanmasının ertesi günü Lenin, “Sosyalist düzeni inşa etmeye başlıyoruz.” derken dünya tarihi dönüm noktasındaydı. Ancak Lenin ve Bolşevik Partisi’nin önlerindeki zorlu yol hakkında hayalleri yoktu; Ekim Devrimi’nden tam dört ay sonra Lenin Sovyetler Kongresi’nde şunları söyledi: “Tek ülkede sosyalizmin nihai zaferi tabii ki mümkün değildir… Gerçek şudur ki, Alman devrimi gerçekleşmezse biz mahvolduk.” […]

Lenin 2 – Bütün İktidar Sovyetlere

20. yüzyılın ilk yıllarındaki büyük sınıf mücadelelerinde, Lenin’in yaşamı işçi sınıfının siyasi tarihiyle iç içe geçmişti. 1917 Ekim devrimi Rusya işçi sınıfının, Bolşevik partisinin ve Lenin’in siyasi faaliyetinin bir kaynaşmasıydı. Tony Cliff’in bu kitabı Birinci Dünya Savaşı’nın başında Avrupa sosyalist hareketinin çöküşüyle başlar. Tarihte ilk kez zafere ulaşan işçi devrimiyle son bulur. Kitapta işçi sınıfı, […]

Lenin 1 – Partinin İnşası

1917 Rus Devrimi dünya tarihinin en önemli gelişmelerinden biriydi ve Bolşevik Partisi Rus Devrimi’nin merkezinde yer alıyordu. Elinizde tuttuğunuz kitap bu partinin inşa sürecinin ve onun başlıca mimarı olan Lenin’in düşüncelerinin evrimini ve eylemlerini anlatıyor. Lenin nasıl devrimci oldu? Marksist fikirlerle nasıl tanıştı? İlk devrimci faaliyetler, birbirinden kopuk ve amatör tartışma gruplarının bir araya getirilmesi […]