Günümüzde Marksizm ve Kadının Ezilmişliği – Sheila McGregor

 

Günümüzde Marksizm ve Kadınların Ezilmişliği

“Günümüzde Marksizm ve Kadının Ezilmişliği” makalesinde Sheila McGregor kadın üzerindeki tahakküm ilişkilerini tarihsel bağlamda inceleyerek kadına karşı şiddet, güncel kadın hareketi ve ailenin doğasını inceliyor.

“Bugün, kadın ve erkekler cinsiyetçiliğe karşı Slutwalk eylemlerinde beraber yürüyor, kürtaj hakkını savunup, kadınları özellikle kötü etkileyen kemer sıkma politikalarına karşı çıkıyorken, insanların çoğunun olmasa da bir kısmının buluştuğu ortak nokta, kadınların başına gelenlere ilişkin ”ataerkinin” suçlanması gerektiği. Ataerki kavramı erkek bireylerin davranışlarını, cinsiyetçiliği, ayrımcılığı, sendikaları ve devleti açıklayabiliyormuş gibi görünen yeterli ölçüde eğilip bükülebilir ve gevşek bir kavram.

Bu makalenin amacı üç şeye bakmak; ilk olarak, Engels’in kadınların ezilmesinin kökenlerini kavramaktaki önemi; ikincisi, kapitalizmin merkezindeki birikim güdüsünün işçi sınıfı kadınlarının toplumdaki pozisyonlarını ve işçi sınıfı ailesinin doğasını nasıl dönüştürdüğü ve üçüncüsü, ücretli işgücünün ve sınıf mücadelesinin bir parçası olmanın kadınların özgürleşmesindeki önemi.

No comments yet.

Bir cevap yazın