Leninizmin Savunusu – John Molyneux

Leninizm

John Molyneux’un ilk olarak Irish Marxist Review dergisinde yayınlanan makalesi “Leninizmin Savunusu” Leninizmin modasının geçtiği düşüncesiyle tartışıyor. John Molyneux, Lenin’in emperyalizm, devlet teorisi ve devrimci parti konusundaki görüşlerinin neden geçerliliğini koruduğunu gösteriyor.

“1. Devlet ebedi bir kurum değil toplumun sınıflara bölünmesinin ve sınıfsal karşıtlığının uzlaşmazlığının bir ürünüdür.

2. Devlet sınıf egemenliğinin, bir sınıfın diğerini ezmesinin bir aracıdır.

3. Devletin özü, toplumun üzerinde yer alan ve özel silahlı adam müfrezeleri, polis, hapishaneler ve buna benzer başka baskı araçlarına sahip olan kamu gücüdür.

4. Modern devlet kapitalist sınıfın çıkarlarına hizmet eden kapitalist bir devlettir. Özünde burjuvazinin diktatörlüğüdür.

5. Bu devletin yönetimi ele geçirilip, işçi sınıfı tarafından sosyalizmin inşası için kullanılamaz. Bu yöntem İkinci Enternasyonal partilerinin stratejisiydi. Bunun yerine devlet proletarya devrimi tarafından parçalanmalı/dağıtılmalı/ezilmelidir.

6. Ezilen kapitalist devletin yerini, tüm devlet görevlilerinin seçimle geldiği ve geri çağrılabildiği, maaşlarının ise ortalama bir işçi maaşına düşürüldüğü yeni bir işçi devleti almalıdır.

7. Bu işçi devleti, burjuvazinin karşı devrimci direnişini kırmak ve sosyalizme geçişi güvence altına almak için elzemdir.

8. Tamamıyla sınıfsız bir topluma ulaşılmasıyla devlet bütünüyle ortadan kalkacak ve onun yerini birleşik üreticilerin kendi kendini yöneten toplumu alacaktır.”

No comments yet.

Bir cevap yazın