Parti ve Sınıf

Parti ve Sınıf

İlk olarak tüm dünyayı kitlesel hareketlerin sardığı 1968 yılında International Socialism dergisinde yayınlanan bu broşürde Chris Harman sosyal demokrat ve sosyalist partilerde parti ve sınıf arasındaki ilişkiyi inceliyor. Lenin’in ve Gramsci’nin parti ve sınıf hakkındaki görüşlerini özetleyen Harman Bolşevik Parti ile Stalinist partinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu tarihsel örnekler üzerinden gösterirken reformist partiler ve devrimci partiler arasındaki farklılıkları vurguluyor. İşçi sınıfına dayanan devrimci partiler yerine silahlı grupların, öğrenci örgütlerinin, toplumsal hareketlerin yeni devrimci güç olarak görüldüğü bir dönemde yazılan Parti ve Sınıf, yaptığı devrimci parti savunusuyla dün olduğu kadar güncel bir metin.

No comments yet.

Bir cevap yazın